• dvelo1
  • DSC_0386 — копия
  • описание фонда 1

Команда Фонда «Сумбулэ» не сидит без дела и уже в эту пятницу отправляется в город Талас. В городе Талас находится самый крупный кризисный центр по оказанию социальной поддержки Кыргызстана. Как сообщают сотрудники, в первую очередь необходимо оборудовать некоторые пустующие комнаты мягкой мебелью. Таким образом, команда «Сумбулэ» купив мягкую мебель и провизию, отправляется в г. Талас.

“Sumbule” foundation team goes to Talas this Friday. There is the biggest crisis center, which provides social aid in Kyrgyzstan. According to crisis center workers, first, empty rooms are needed to be packed. Therefore “Sumbule” foundation team has bought furniture and some products for crisis center.

«Сумбулэ» фондунун жамааты ушул келе жаткан жумада Талас шаарына барат. Таласта шаарныда эӊ чоӊ социалдык колдоо көрсөтүү боюнча кризистик борбору бар. Ошол эле борбордун кызматкерлери бизди билдиришет, жумшак эмеректер менен бош бөлмөлөрдү камсыз кылуу. Ошентип «Сумбулэ» жамааты жумшак эмеректерди жана азык-түлүк алып, Талас шаарына жол кармадык.

Services